మీరు order చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగిన వెంటనే 7893268799 నంబర్ కు కాల్ చెయ్యండి (లేదా వాట్స్అప్ చిత్రంపై క్లిక్ చేయండి ) లేదా మీ గ్రామ డెలివరీ ఏజెంట్ ను సంప్రదించండి 🤝🤝